workshops

Het doel van deze module is om een Belgisch en Frans publiek gezamenlijk te laten kennismaken met interactieve workshops ter bewustmaking van autisme.

De workshops worden georganiseerd om ervaringen en kennis uit te wisselen over de grenzen heen vanint an visie op levenslang leren.

De workshops worden aangeboden:

-gezinnen en zorgverleners,

– medewerkers uit de medisch-sociale sector,

-andere professionals die in contact komen met mensen met autisme, waaronder gezondheidswerkers, onderwijsmedewerkers en potentiële werkgevers.

Atelier-ABC-avec-parents
ABC-miroir
ABC-puzzle
ABC-vision
ABC

De workshops worden verzorged door een medewerker van beide partnerorganisaties (CREAI en CCC), 2 mensen van ALBATROS en de O.P.C.

De deelnemers zullen op een praktische en begrijpelijke manier worden begeleid het omgaan met mensen met autisme. Ze krijgen nuttige en concrete ‘tips’ die onmiddellijk toepasbaar zijn om dit ‘atypische’ publiek te begrijpen en te begeleiden.

Verschillende thema’s worden besproken, sommige transversaal als ‘onderdompeling in een autistische ervaring’, andere aangepast aan de deelnemers:

-Voor zorgverleners: vanint de AutismeCentraalMethodiek naar het ontwikkelen van een plan om gedragsstoornissen te voorkomen, sociale vaardigheden, tijd om samen te spelen, voedingsproblemen, beloningen, …

-Voor medisch-sociale medewerkers: AutismeCentraalMethodiek , autisme in leefgroep, autisme en zijn sensorische bijzonderheden, gezinsondersteuning ,…

-Voor professionals (bedrijfsgezondheid): invloed van autisme op het team, inzetbaarheid en productieve integratie van mensen met autisme, sensorische bijzonderheden, storingsfactoren en inrichting van werkplekken, depressie bij mensen met autisme, autisme en verpleging, …

Deze workshops bieden de gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en reflectie,en om de levenskwaliteit voor mensen met autisme te verbeteren. Daarnaast kunnen er gemakkelijk vragen gesteld worden, kunnen moeilijkheden besproken worden uit de praktijk en mogelykheden voor aanpak. Dit zowel op het niveau van de gezinnen en zorgverleners als van de professionals.

Compleet programma en nog te komen data!

Programma 2020

Programma 2019

affiche-info-formation-sept-oct-2019

Training workshops RESALIANCE 2019
(11 en 12 september, 23 en 24 oktober)

“Let op, nog maar enkele plaatsen beschikbaar“

De aanpak van concrete Communicatie is gebaseerd op een aantal basisprincipes.

Concrete communicatie is een positieve communicatie, visueel of tastbaar. Het is een communicatie die de neiging heeft om expliciet te maken wat impliciet is, om de wereld te verduidelijken. We kunnen communiceren met behulp van taal, maar ook van afbeeldingen of objecten.

Concrete communicatie reageert op autistische Cognitie. Deze autistische Cognitie zal altijd het startpunt zijn voor alles wat we doen. Een goed begrip van autistische Cognitie is daarom essentieel.

Als eerste stap gebruiken we concrete Communicatie om een Basiscomfort te creëren. Zonder dit Basiscomfort zijn personen niet in staat om zich te ontwikkelen en om te leren. Het is ook een essentieel onderdeel van de levenskwaliteit. De concrete Communicatie biedt een beter begrip van tijd, ruimte en verwachtingen om dit Basiscomfort te garanderen.

Maar de persoon met autisme kan ook vaardigheden ontwikkelen. Dus we werken altijd op een Tweevoudige manier. We passen niet alleen de omgeving aan, maar we maken ook de persoon met autisme competenter, we helpen hem verder te gaan op het pad van ontwikkeling. Ook hier is concrete Communicatie essentieel om dit leerproces te kaderen.

We vertrekken elke keer vanuit de autistische Cognitie, rekening houdend met de persoon in kwestie. Met andere woorden, De individualisering wordt een nieuw sleutelconcept. De sterke en zwakke punten bepalen de vorm van concrete Communicatie en sturen de leerdoelen.

We mogen ook de Functionaliteit niet uit het oog verliezen. Wat we een autistische persoon leren via de concrete Communicatie, moet echt een meerwaarde in zijn dagelijks leven betekenen.

Statistics for workshop satisfaction Dec 16, 2019 click here for Visualization

RESALIANCE Workshops

Onze workshops