workshops

Het doel van deze module is om een Belgisch en Frans publiek gezamenlijk te laten kennismaken met interactieve workshops ter bewustmaking van autisme om zo de deelnemers de drie sleutels in handen te geven voor begrip, gedrag en overdracht.

De workshops worden georganiseerd om ervaringen en feedback uit te wisselen over de grenzen heen in een logica van blijvend leren.

De workshops worden voorgesteld aan:

-gezinnen en zorgverleners,

– medewerkers uit de medisch-sociale sector,

-andere professionals die in contact komen met mensen met autisme, waaronder gezondheidswerkers, onderwijsmedewerkers en potentiële werkgevers.

Atelier-ABC-avec-parents
ABC-miroir
ABC-puzzle
ABC-vision
ABC

De workshops worden geleid door een medewerker van beide partnerorganisaties (CREAI en CCC), 2 mensen van ALBATROS en de O.P.C.

De deelnemers zullen op een praktische en begrijpelijke manier worden begeleid bij de dagelijkse omgang met mensen met autisme. Ze krijgen nuttige en concrete ‘tips’ die onmiddellijk toepasbaar zijn om dit ‘atypische’ publiek te begrijpen en te begeleiden.

Verschillende thema’s worden besproken, sommige transversaal als ‘onderdompeling in een autistische ervaring’, andere aangepast aan de deelnemers:

-Voor zorgverleners: het ontwikkelen van een plan om gedragsstoornissen te voorkomen, sociale vaardigheden, tijd om samen te spelen, voedingsproblemen, beloningen, …

-Voor medisch-sociale medewerkers: de concrete communicatiebenadering, autisme in levensgroepen, autisme en zijn sensorische bijzonderheden, gezinsondersteuning ,…

-Voor professionals (bedrijfsgezondheid): invloed van autisme op het team, inzetbaarheid en productieve integratie van mensen met autisme, sensorische bijzonderheden, storingsfactoren en inrichting van werkplekken, depressie bij mensen met autisme, autisme en verpleging, …

Deze workshops bieden de gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en reflectie, kennisuitwisseling om de voordelen voor mensen met autisme te verbeteren, het opwekken van interesse en de erkenning van originele initiatieven en praktijken ontwikkeld op grensoverschrijdend grondgebied. Ze vergemakkelijken ook de uitwisseling van ervaringen over de competentieontwikkeling en de evolutie van projecten en technieken. Daarnaast kunnen er gemakkelijk vragen gesteld worden, kunnen moeilijkheden besproken worden uit de praktijk en de aanpak om ze te overwinnen. Dit zowel op het niveau van de gezinnen en zorgverleners als van de professionals.

Compleet programma en nog te komen data!

Wegens de geldende sanitaire maatregelen worden de workshops van 05 en 06 mei uitgesteld tot een latere datum (binnenkort meer informatie) 

Formations 2021

Formations 2020

Formations 2019

Statistique pour la satisfaction atelier 16 dec 2019 cliquez ici pour la Visualisation

affiche-info-formation-sept-oct-2019

training workshops RESALIANCE 2019
(11 en 12 september, 23 en 24 oktober)

“Let op, nog maar enkele plaatsen beschikbaar“

De aanpak van concrete Communicatie is gebaseerd op een aantal basisprincipes.

Concrete communicatie is een positieve communicatie, visueel of tastbaar. Het is een communicatie die de neiging heeft om expliciet te maken wat impliciet is, om de wereld te verduidelijken. We kunnen communiceren met behulp van taal, maar ook van afbeeldingen of objecten.

Concrete communicatie reageert op autistische Cognitie. Deze autistische Cognitie zal altijd het startpunt zijn voor alles wat we doen. Een goed begrip van autistische Cognitie is daarom essentieel.

Als eerste stap gebruiken we concrete Communicatie om een Basiscomfort te creëren. Zonder dit Basiscomfort zijn personen niet in staat om zich te ontwikkelen en om te leren. Het is ook een essentieel onderdeel van de levenskwaliteit. De concrete Communicatie biedt een beter begrip van tijd, ruimte en verwachtingen om dit Basiscomfort te garanderen.

Maar de persoon met autisme kan ook vaardigheden ontwikkelen. Dus we werken altijd op een Tweevoudige manier. We passen niet alleen de omgeving aan, maar we maken ook de persoon met autisme competenter, we helpen hem verder te gaan op het pad van ontwikkeling. Ook hier is concrete Communicatie essentieel om dit leerproces te kaderen.

We vertrekken elke keer vanuit de autistische Cognitie, rekening houdend met de persoon in kwestie. Met andere woorden, De individualisering wordt een nieuw sleutelconcept. De sterke en zwakke punten bepalen de vorm van concrete Communicatie en sturen de leerdoelen.

We mogen ook de Functionaliteit niet uit het oog verliezen. Wat we een autistische persoon leren via de concrete Communicatie, moet echt een meerwaarde in zijn dagelijks leven betekenen.

professionele workshops

Nos formations