Sociale en professionele integratie

Werkgelegenheid is een belangrijke hefboom van sociale participatie en mensen met een handicap eisen het recht op werk op. Ook meer en meer mensen met autisme willen werken. Verschillende kenmerken verbonden aan ASS  (waaronder verbale en non-verbale communicatie, andere sociale relaties of sociaal gedrag, hypo- of hypergevoeligheid voor stimuli en moeilijkheden met de omgang met routinewijzigingen) kunnen hun inzetbaarheid echter bemoeilijken. Kortom, ontwikkelingsstoornissen zaals autisme beïnvloeden de aanpassing van mensen aan de fysieke en sociale wereld rondom hen. Integratie van deze mensen in de arbeidsmarkt kan daarom complex zijn.

social1

Ondanks deze beperkingen toont onderzoek aan dat deze mensen in verschillende sectoren kunnen werken: ze hebben een uitstekende gezichtsscherpte, een goed concentratieniveau, een langetermijngeheugen en interesse in repetitieve taken. Daarenboven zijn ze bijzonder toegewijd aan afspraken en conventies: ze zijn stipt, respecteren strikt de uurroosters en regels, …

Het doel van deze module is om op grensoverschrijdend grondgebied een specifieke ondersteuning te bieden van hoog niveau aan mensen met autisme en hen voor te bereiden op een reguliere baan, ervoor te zorgen dat ze hun baan kunnen houden en hen opportuniterlen te bieden waardoor ze hun autonomie en hun persoonlijk welzijn kunnen ontwikkelen.

In deze module zal de O.P.C., bijgestaan door een tussenpersoon van ALBATROS, volgende onderwerpen aanbieden:

  • conversatiegroepen gericht op het leren van sociale vaardigheden;
  •  tewerkstellingtrainingen;
  • tewerkstellingsondersteuning;
  •  de ontwikkeling van hulpmiddelen om de werkgevers te helpen anticiperen op bepaalde gebeurtenissen en antwoorden aanreiken voor specifieke situaties.

Ons doel is om halve dagen te organiseren , waarbij we 3 tot 6 mensen met autisme samenbrengen die telkens gelijktijdig uit beide landen komen om zo uitwisseling van ervaringen en feedback te bevorderen.

De begeleiding wordt als volgt georganiseerd:

  •  conversatiegroepen gericht op het aanleren van sociale vaardigheden: het bespreken van conversatieregels en humor, een gedetailleerde analyse van het eigen gedrag en dat van andere leden van de groep;
  • tewerkstellingstraining: overgang tussen school en arbeidsmarkt, beoordeling van competenties in samenwerking met de lokale instanties en de organisaties voor professionele integratie van mensen met een handicap, ondersteuning bij het opstellen van een cv, een sollicitatiebrief, voorbereidende oefeningen voor sollicitatiegesprekken, …
  • tewerkstellingsondersteuning: voorbereiding en toewijzing van stages, bedrijfsbezoeken, visualisatie van de werkplek, inrichting van de werkplek, detecteren van stimuli die mogelijk problemen kunnen veroorzaken, opleiding van een buddy in het bedrijf, training op de stageplaats om de moeilijkheid m.b.t. het generaliseren van vaardigheden te overwinnen.
  • de ontwikkeling van hulpmiddelen om te helpen anticiperen op specifieke gebeurtenissen.