RESALIANCE

Netwerk voor informatie en sensibilisering ron autisme: hefboom voor innovatieve inclusie– en begeleidingsmechanismen in termen van communicatie en expertise.

3 sleutels

– begrip
– gedrag
– transmissie

3 cirkels :

cirkels

3 assen :

– Begeleiden
– trein en informeer
– Autismotheque
carte

Voorman

Partners Operators

Geassocieerde Operators

logo resaliance
« Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional  »
«Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling »

Une question ? Un renseignement ? Appelez-nous !

Contacts :
facebook : RESALIANCE Albatros, doe met ons mee !
E-mail : resaliance.albatrosfrbe@gmail.com
Institut Albatros – Rue du Bois, 5 – 5660 Petite-Chapelle (B)

Operationale en pedagogische coordinatrice :
Anastasia Brasseur – anastasia.resaliance@albatros-asbl.be
+32(0)472174897

Onderwijsassistent :
Blandine Boucton – blandine.resaliance@albatros-asbl.be
+32(0)472175119

projet personnel
projet personnel
projet personnel

Heeft u ons nodig? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Grensoverschrijdend ondersteuningsplatform voor mensen met autismespectrum.

« Een wereld waarvan je de sleutels niet bezit»
« Autistisch zijn, is leven in een wereld waarvan je de sleutels niet bezit, een onbegrijpelijke, onvoorspelbare, chaotische wereld. Het is woorden horen die slechts geluiden zijn en niets betekenen. Het is bestookt worden met informatie en gevoelens die je hersenen niet kunnen analyseren. De gedachten en gevoelens van de ander niet begrijpen en de jouwe niet kunnen uitdrukken, je verloren voelen omdat je de hoofdzaak niet van de bijzaak kunt onderscheiden. Autistisch zijn, is niet in staat zijn om dingen te begrijpen die voor gewone mensen vanzelfsprekend zijn. ‘Wat moet ik hier en nu doen? Hoe begin ik eraan? Hoelang zal het duren? En wat daarna? Autistisch zijn, is banale zaken als ‘ik heb honger, ik heb pijn, ik ben bang, ik ben moe’ moeilijk of helemaal niet kunnen uitdrukken. De verleiding is groot om die onleefbare wereld te ontvluchten door je terug te trekken in jezelf, te vluchten in gedragingen of interesses die onvermoeibaar worden herhaald, als een radeloze poging om toch iets in het leven te controleren. Bij gebrek aan woorden, aan gebaren om pijn, angst, een behoefte of probleem te uiten, kan het gedrag verglijden in geweld tegen jezelf of de anderen.” Que faire d’autre ? Comment faire autrement ? »

RESALIANCE  is bedoeld om mensen, kinderen en volwassenen met autisme, hun familie en omgeving aan weerszijden van de grens te helpen om hun levenskwaliteit.3 sleutels, 3 cirkels, 3 assen

cle

Ons project werkt met drie sleutels :
– Begrip,
– Gedrag,
– Transmissie.

Elke sleutel zal worden aangepast aan de autistische persoon, ons doelwit, aan de eerste kring, de hulpverleners, en de tweede, de omgeving. Wij willen een grensoverschrijdend platform in het leven roepen voor de begeleiding van mensen met een autisme spectrum stoornis en voor de vorming van hun omgeving, met drie grote krachtlijnen :

1. Autistische mensen en hun mantelzorgers (familie, omgeving…) begeleiden door rechtstreeks in de woning en de leefomgeving van de autistische persoon zijn problemen te begrijpen en hulp te bieden om de levenskwaliteit van de persoon en zijn omgeving te verbeteren.

2. Een opleiding en informatie verstrekken die én concreet én rechtstreeks toepasbaar zijn op autisme; de kennis van de specifieke kenmerken van mensen met ASS, hun vaardigheden, problemen en interventiewijzen verbeteren en verspreiden onder de professionals – onderwijsmensen, medici, verzorgers, sociale en professionele begeleiders, de werkwereld – en tegelijkertijd de familie een gepaste opvang voor hun kind aanbieden terwijl zij informatie verzamelen en leren.

3. Ter bevordering van de kennis en de praktijk van innovatieve instrumenten en om een bron en testplaats voor nieuwe methoden en technologieën in dienst van de autistische persoon: oprichting van een «Autismotheque». (2019 september)

Onze acties zijn gericht op een plus, Wellness te brengen aan mensen die leven met autisme en hun families in hun dagelijks leven. Door het organiseren van enkele dagen van het veld acties, verspreid over 4 jaar, waardoor het identificeren, begeleiden, trainen en informeren, zorgen voor een Franco-Belgische pariteit.

Verzoek om informatie

Afneembare coupon terug te sturen naar ons :

Per post : RESALIANCE – Institut Albatros Rue du Bois, 5 – B-5660 Petite-Chapelle (Belgique)

Pour télécharger clique ici

BLUE contact cube