JURIDISCHE VERMELDINGEN

Vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens
Uw privacy op internet is erg belangrijk voor RESALIANCE. Deze pagina beschrijft onze regels met betrekking tot het verzamelen, beheren, verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens die zijn ingediend als onderdeel van de RESALIANCE-services.

Computerwetgeving en vrijheden
In overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, heeft de gebruiker van de site het recht op toegang, wijziging en verwijdering van gegevens die hem betreffen door een brief te sturen naar:
RESALIANCE, instituut Albatros asbl
Rue du Bois, 5
5660 Kleine kapel

auteursrecht
Deze site is beschermd door intellectuele eigendom, inclusief ontwerpen, handelsmerken, domeinnamen, patenten, knowhow, software of databases.
Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor iconografische en fotografische documenten.
Links naar andere websites die niet in het bezit zijn van RESALIANCE worden alleen voor uw gemak aangeboden.
De vermelde logo’s en merken behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Juridische informatie
De website https://resaliance-albatros.eu wordt uitgegeven door RESALIANCE.
Hoofdkantoor:
RESALIANCE, instituut Albatros asbl
Rue du Bois, 5
5660 Petite-Chapelle