conteur

Autismothèque

RESALIANCE zal een grensoverschrijdend begeleidingsplatform hebben dat zich bezighoudt met alle hulpmiddelen ten dienste van het basiscomfort van de persoon met autisme en zijn omgeving. Deze strekken zich uit tot alles wat deze persoon 24 uur per dag in zijn dagelijks leven kan gebruiken.

De betrokkenen kunnen de hulpmiddelen (voorwerpen, materiaal, …) testen alvorens ze aan te schaffen.

Deze plaats zal toegankelijk zijn voor mensen met autisme en hun familie, medisch-sociale medewerkers en elke persoon (leraar, medisch personeel, …) op zoek naar instrumenten voor een betere aanpak van kwesties gerelateerd aan autisme.

Vanaf het tweede jaar zal (2020) de Autismotheek mobiel zijn om zo aan beide kanten van de grens potentiële begunstigden te bereiken. Het verstrekte materiaal zal hen helpen om verschillende zintuiglijke stoornissen te reguleren en zo latente angst te kalmeren, hun hypo- of hyperzintuiglijkheid aan te passen, hen de communicatie- en inzichtsleutels te geven en het zal zich richten tot alle leeftijden.

Dit materiaal raakt alle zintuiglijke domeinen: het tactiele, het proprioceptieve, het auditieve, het olfactorische, het visuele en het vestibulaire (verzwaard deken, verzwaarde pet, verzwaarde vest, verbonden horloge, timer, muzikaal waterbed, tandheelkundig materiaal, non-verbale communicatietool, computerapparatuur, multimedia, buitenspelmateriaal voor sensorische stimulatie, aangepaste borden en bestek, …). Verschillende boeken, documenten, video’s, weblinks over de instrumenten en over de onderwerpen die bij het project betrokken zijn, zullen ook beschikbaar zijn en het gebruik ervan zal worden begeleid (bijvoorbeeld alles wat verband houdt met de inzetbaarheid van ‘autistische high-potentials’, genaamd Asperger).

 

CATALOGUE AUTISMOTHEQUE om hier te downloaden

Verzoek om informatie

Afneembare coupon terug te sturen naar ons :

Per post : RESALIANCE – Institut Albatros Rue du Bois, 5 – B-5660 Petite-Chapelle (Belgique)

Om te downloaden, klik hier

BLUE contact cube